Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

"Καλάβρυτα" - Η παραχάραξη της Ιστορίας*...


Στίς 20 Δεκεµβρίου 2005 στήν ἐφηµερίδα ΝΕΑ δηµοσιεύθηκε ἄρθρο µέ τίτλο «Προδότες στή σφαγή τῶν Καλαβρύτων - Ταγµατασφαλίτες πρωταγωνίστησαν στό Ὁλοκαύτωµα» γίνεται ἀναφορά σ’ ἕνα «ἀπόρρητο» τηλεγράφηµα, τό ὁποῖο ὅµως δέν παρουσιάζεται, ὡς αὐτούσιο κείµενο ἤ ἔστω φωτοτυπία γιά νά ἐλέχθη ἡ γνησιότης ἀλλά καί ἡ πρόσφατη! «µαρτυρία» στήν ἐφηµερίδα τῆς 20/12/2005 ἑνός 93 χρόνου, πού κατονοµάζεται Γιάννης Λαµπρόπουλος. Κατά τήν «ἀποκαλυπτική» µαρτυρία τοῦ 93 χρόνου, «οἱ Ἕλληνες πού συµµετεῖχαν ἦταν µέλη συγκεκριµένων ὁµάδων» τίς ὁποῖες ὅµως ὁ καλός δηµοσιογράφος δέν κατονοµάζει. 

Τό ἄρθρο κοσµεῖται ἀπό µικρῶν διαστάσεων φωτογραφία µέ τήν ἑξῆς περιγραφή. 
«Τό τηλεγράφηµα τοῦ Φόρεϊν Ὄφις, τό ὁποῖο ἐνηµερώνει τήν ἑλληνική κυβέρνηση στό Κάϊρο γιά τήν καταστροφή τῶν Καλαβρύτων, κάνει ξεκάθαρα λόγο γιά τή συµµετοχή Ἑλλήνων στίς ἀγριότητες – 2. Ὁ ταγµατάρχης Lege καί ὁ λοχίας τῶν S.D. Doenhert (Τένερ). Πίσω, γερµανοντυµένοι Ἕλληνες τοῦ τάγµατος «Λεωνίδας» ἀπό τή Λακωνία (Πηγή IAK) – 3. Τά πυρποληµένα Καλάβρυτα (Πηγή IAK) - 4. Ὁ διεκπεραιωτής τῆς «Ἐπιχείρησης Καλάβρυτα», διοικητής τοῦ I/749 Jager Regiment Hans Ebersberger (Πηγή IAK)» 
Τόν Μάρτιο τοῦ 2004 κυκλοφόρησε ἡ δεύτερη ἔκδοσις τοῦ βιβλίου Χέρµαν Φράνκ Μαγερ «Ἀπό τή Βιέννη στά Καλάβρυτα» (ἐκδόσεις βιβλιοπωλεῖον ΕΣΤΙΑΣ) Ἀποτελεῖ ἔνα σηµαντικότατο ἱστορικό πόνηµα γιά τό ὁλοκαύτωµα τῶν Καλαβρύτων τῆς 13ης Δεκεµβρίου 1943. Τεκµηριωµενο µέ ἀδιάψευστα ἔγγραφα ἀπό δηµόσιες ὑπηρεσίες καί ἀρχεῖα, δηµοσιεύσεις καί συνεντεύξεις ἀπό αὐτόπτες µάρτυρες. Ὁ καθηγητής νεοτέρας ἱστορίας Χάϊντς Α. Ρίχτερ τό χαρακτηρίζει «ἱστορικό ἀριστούργηµα... ποῦ ξεσκεπάζει µύθους, διορθώνει ἀριθµούς καί χρονολογίες ἀνασυνθέτει ἀκριβέστατατα τά πραγµατικά γεγονότα..» 

Σέ συνέντευξι πού παρεχώρησε ὁ Χέρµαν Φράνκ Μάγερν, στήν Καθηµερινή της 28/3/2004 ἐρωτᾶται: 
«Στό βιβλίο αὐτό ἐξετάζετε ἀρκετά καί τό ρόλο τῶν Ταγµάτων Ἀσφαλείας. Πῶς κρίνετε ἐσεῖς, ὡς ξένος παρατηρητής, αὐτήν τήν τόσο σκοτεινή πτυχή τῆς νεότερης ἑλληνικῆς ἱστορίας» 
καί ἀπαντᾶ. 
«Τί θά πεῖ ‘’ξένος παρατηρητής’’; Πιθανῶς νά γνωρίζω περισσότερα γι’ αὐτό τό θέµα ἀπό πολλούς Ἕλληνες. Πρόκειται ὄντως γιά µία πολύ σκοτεινή ἱστορία, καί µία ἀπό τίς πολλές αἰτίες πού ὁδήγησαν µετά στόν ἐµφύλιο πόλεµο. Ἀλλά γιά τό ρόλο τῶν Ταγµάτων Ἀσφαλείας στήν Πελοπόννησο εὐθύνονται καί οἱ Βρετανοί. Μέ τή στάση τούς ὁδήγησαν στή σύγκρουση δεξιῶν καί ἀριστερῶν ἀντιστασιακῶν µονάδων – πρός τέρψιν τῶν Γερµανῶν. Στό «Ἀπό τή Βιέννη στά Καλάβρυτα» γράφω ἐκτενῶς γι’ αὐτά τά πράγµατα. Κυρίως ὅµως, αὐτό πού ἤθελα νά ξεκαθαρίσω µέ αὐτό µου τό βιβλίο ἦταν ὅτι τή σφαγή στά Καλάβρυτα τή διέπραξαν µονάδες τῆς Βέρµαχτ, τοῦ κανονικοῦ γερµανικοῦ στρατοῦ...» 
Ἐνῷ στό βιβλίο τοῦ (σελίς 465) εἶναι ἐξ’ ἴσου κατηγορηµατικός, γιά τόν ἐξανδραποδισµό τῶν µαρτυρικῶν Καλαβρύτων 
«..Ἀναµφίβολα µπορεῖ νά διαπιστωθεῖ ὅτι οὐσιαστικά ὑπεύθυνοι ἦταν ὁ Λέ Σουΐρ (στρατιωτικός διοικητής τῆς 117ης Μεραρχίας Καταδροµῶν, πολεµικός διοικητής Πελοποννήσου) καί ὁ Ἐµπερσµπεργκερ (ταγµατάρχης διοικητής τοῦ τάγµατος). Ὁ τελευταῖος βρισκόταν στό κέντρο τῆς πόλης ἀπ’ ὅπου ἔδωσε τή διαταγή νά ριχτεῖ ἡ φωτοβολίδα πού σήµανε τήν ἔναρξη τῆς ἐκτέλεσης. Ὅµως ἡ ἐκτέλεση ἔγινε ὑπό τή διεύθυνση τοῦ λοχαγοῦ Βίλλιµπαλτ Ἀκαµπχοῦµπερ ἀπό τή διµοιρία καταδίκων, στήν ὁποία παρεµπιπτόντως δέν ἀνῆκε οὔτε ἕνας Ἕλληνας, ἀντιθέτως πρός τούς ἰσχυρισµούς πού ἐκφράστηκαν κατά καιρούς ἀπό διάφορους ἑλληνικούς κύκλους. Ὁ Ἀκαµπχοῦµπερ ἔδινε ἀναφορά ἀπ’ εὐθείας στόν Λέ Σουΐρ ἀλλά γιά τή συγκεκριµένη ἐπιχείρησι εἶχε τεθεῖ ὑπό τίς διαταγές τοῦ Ἐµπερσµπέργκερ». 
Ἀλλά καί γιά τήν φωτογραφία «ντοκουµέντο» τοῦ ἄρθρου τῶν «Νέων» ἐπεξηγεῖ. 
«Καθώς δέν ὑπάρχει φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν ἐκτέλεσι τῶν ἀνδρῶν στά Καλαβρυτα καί τήν καταστροφή τῆς πόλης, δείχνεται πάντα µία φωτογραφία µέ Γερµανούς στρατιῶτες πού χαµογελοῦν ἱκανοποιηµένοι µπροστά ἀπό καπνίζοντα ἐρείπια. Ἡ φωτογραφία αὐτή δηµοσιεύθηκε σέ ἀναρίθµητες µελέτες, πάντοτε µέ τήν παρατήρησι ὅτι πρόκειται γιά µέλη τῆς 117 τῆς µεραρχίας καταδροµῶν µπροστά στά φλεγόµενα Καλάβρυτα... Ὁ Δηµήτριος Κανελλόπουλος παρούσιασε πρόσφατα στήν ἐφηµερίδα Ἡ Φωνή τῶν Καλαβρυτων µιά φωτογραφία ἀπό τό λεγόµενο ἱστορικό ἀρχεῖο Κανελλοπούλου - αὐτό πού στό ἄρθρο τῆς ἐφηµεριδος ‘’ΝΕΑ’’ σηµειώνεται ὡς ΙΑΚ- ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἀποτέλεσµα φωντοµοντάζ. Ἐµφανίζονται στρατιῶτες ὄχι πλέον µέ καπνίζοντα ἐρείπια στό βάθος ἀλλά µέ τά κατεστραµµένα Καλάβρυτα. Χωρίς νά γίνεται κάποια ἰδιαιτέρα ἀναφορά στήν ἐφηµερίδα τοποθετήθηκε µία φωτογραφία τῆς κατεστραµµένης πόλης πού τραβήχτηκε πολύ ἀργότερα, ὡς φόντο στή φωταγραφια µέ τούς στρατιῶτες. Ἐξάλλου ὁ εἰδικός θά διαπιστώσει ὅτι οἱ στρατιῶτες εἶναι ὀρεινοί καταδροµεῖς καί ὄχι µέλη τῆς 117 µεραρχίας καταδροµῶν. Ὀρεινοί καταδροµεῖς δροῦσαν στήν Ἤπειρο καί ὄχι στήν πελοπόννησο. Ἐκτός αὐτοῦ οἱ στρατιῶτες φοροῦσαν θερινές στολές. Στίς 13 Δεκεµβρίου ἐπικρατοῦσαν στά Καλάβρυτα χειµερινές θερµοκρασίες. Δίπλα στούς στρατιῶτες διακρίνεται ἕνας ὅλµος. Σύµφωνα µέ µαρτυρίες τῶν ἐπιζησαντων καί τήν τελική ἀναφορά τοῦ Ἐµπερσµπεργκερ δέν χρησιµοποιηθησαν ὅλµοι στά Καλαβρυτα». 
Ἐνῷ σχετικῶς πρός τό τάγµα «Λεωνίδας» πού ἀναφέρει ὁ ἀρθρογράφος τῶν ΝΕΩΝ µέ ὑπότιτλο «Πίσω, γερµανοντυµένοι Ἕλληνες τοῦ τάγµατος «Λεωνίδας» ἀπό τή Λακωνία (Πηγή IAK)» ὁ Χέρµαν Φράνκ Μάγερ πληροφορεῖ. 
«Τό τάγµα ἐθελοντῶν Λακωνίας ὀργανώθηκε καί ἐξοπλίστηκε τόν Φεβρουάριο τοῦ 1944 -δηλαδή δυό µῆνες µετά ἀπό τήν καταστροφή τῶν Καλαβρύτων-. Ὁ Λεωνίδας Βρεττᾶκος ἀδελφός τοῦ ἀγρίως δολοφονηθέντος ἀπό τούς ἀντάρτες τούς ΕΛΑΣ, Ὑπιλάρχου Τηλέµαχου Βρεττάκου ἄρχισε νά δηµιουργεῖ τίς πρῶτες µονάδες τοῦ τάγµατος... Στίς 13 Δεκεµβρίου ἔφθασαν οἱ πρῶτοι 81 Ἕλληνες ἐθελοντές τοῦ Δήµου Ἀθηναίων γιά νά ἐνταχθοῦν στό ἐθελοντικό σῶµα τῆς Σπάρτης». 
Τό µόνο ὅµως πού δέν ἐγράφη στό ἀνωτέρω ἄρθρο τῶν ΝΕΩΝ εἶναι ὅτι στίς 12 Δεκεµβρίου 1943, µία µέρα πρίν τήν σφαγή τῶν ἀνυπεράσπιστων ἀθώων στά Καλάβρυτα καί τήν πυρπόλησι τῆς πανέµορφης πόλης, οἱ Γερµανοί βρῆκαν τά ἀκρωτηριασµένα πτώµατα τῶν 70 Γερµανῶν στρατιωτῶν στή χαράδρα ‘’Μαγείρου’’ παρά τό Μάζι. Ὡς ἐπίσης ὅτι κατά κακήν συγκυρίαν τήν προηγούµενη στίς 11Δεκεµβριου 1943 εἶχε γίνει νεκροψία στούς ἐκτελεσθέντας τρεῖς ἀκόµη Γερµανούς τραυµατίες οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν ἀκρωτηριασµένοι (ἄνευ γεννητικῶν ὀργάνων) κατά τήν γνωστή συνήθεια τῶν «ἡρωικῶν» µαχητῶν τοῦ ΕΛΑΣ. Οὔτε βεβαίως, ὅτι ἡ διαταγή ἐκτελέσεως τῶν αἰχµαλώτων πρός τήν ΙΙΙ µεραρχία τοῦ ΕΛΑΣ ἀνευρέθη καί φέρει τήν ὑπογραφή τοῦ Δηµητρίου Μίχου, ἀρχηγοῦ τῶν τοπικῶν δυνάµεων τοῦ ΕΛΑΣ, πού ἦτο γνωστός ὡς «Σταυραετός». Καί τό χειρότερον. Ὅτι ὅταν ἄρχισε ἡ ἐπίθεσις τῶν Γερµανῶν πρός τά Καλάβρυτα, πού ἦσαν τό κέντρο τῆς περιοχῆς, οἱ δυνάµεις τοῦ ΕΛΑΣ παρότι εὐρίσκοντο στήν περιοχή δέν ἐνεπλάκησαν σέ µάχη µέ αὐτούς, ὥστε νά τούς ἀναγκάσουν νά παραιτηθοῦν ἡ τουλάχιστον νά τούς καθυστερήσουν καί νά δώσουν ἔτσι τόν καιρό στό πληθυσµό νά ἐκτιµήσει καλλίτερα τήν κατάστασι καί νά ἀποµακρυνθοῦν ἀπό τίς ἑστίες τους. 

Ἀφορµή γιά τήν ἀνωτέρω ἐξιστόρησι τῶν πραγµατικῶν γεγονότων, ὑπῆρξε τό πρόσφατο δηµοσίευµα τῆς Καλαβρυτινῆς τοπικῆς ἐφηµεριδος «ἡ Φωνή τῶν Καλαβρύτων» τοῦ Ἰουλίου 2007, ὅπου γίνεται µνεία στό σχετικό ἄρθρο τῆς ἐφηµεριδος ΝΕΑ, γιά νά δικαιολογηθῆ -  διαφηµισθῆ ἔνα µυθιστόρηµα τοῦ συγγραφέως κοῦ Π. Μάρκαρη, ὁ ὁποῖος εὐφάνταστα υἱοθετεῖ τίς «σοβαρές» ἀπόψεις τοῦ δηµιοσιογραφου τῶν ΝΕΩΝ γιά νά συγγράψη ἔνα ἀντίστοιχο ἐπιεικῶς κακόγουστο παραµύθι.
_______________________________
* Απόσπασμα από το βιβλίο του Ιάσωνα: "Οι Μονοπωλητές της Αλήθειας" (σελίς 357).


1 σχόλια:

 1. Π.Κανελλοπουλος για Καλαβρυτα
  (Απο αγορευσι του στη Βουλη)
  Μεγίστη και αφαντάστως ανήκουστως η βαρβαρότης , η οποία εξεδηλώθη εις τα Καλαβρυτα ή εις Δίστομον ή εις ωρισμενα μέρη της Κρήτης ή αλλαχού.Αλλά η βαρβαρότης αυτή εις την συγκεκριμενη περίπτωσιν των Καλαβρύτων δεν θα είχε την ευκαιρίαν να εκδηλωθή , εάν δεν προηγείτο ένα φρικιαστικό επίσης γεγονος.
  Οι κομμουνισταί, οι οποίοι ήσαν εις τα βουνά , ως ελασίται, συλλαβόντες ωρισμενον αριθμόν Γερμανών σταρτιωτών , τους κατέσφαξαν, τους εκομμάτιασαν και τους έρριψαν , εάν δεν απατώμαι, εις ένα πηγάδι. – έχουν συνήθειαν οι κομμουνισταί να προσανατολίζονται απο απόψεως δολοφονικής προς τα πηγάδια.
  Τούτο απετέλεσε το έναυσμα .Ουδέποτε στρατός έπρπεπε να φθάση εις το σημείον αυτό εξ αφορμής μιας τοιαύτης βαρβάρου και αντιθέτου προς το ελληνικο ήθος πράξεως την οπία ουδέποτε Έλληνες , εάν δεν ήσαν κομμουνισταί, θα διέπραττον.Οιασδήποτε σταρτός δεν θα έπρεπε εξ αφορμής μιας οιασδήποτε τοιαύτης βαρβαρου πράξεως να προχωρήση εις την άλλην την μεγίστης εκτάσεως βαρβαρότητα εις την οποίαν επροχώρησαν οι Γερμανοί εις τα Καλάβρυτα .
  Αλλά είμαι υποχρεωμένος να τονίσω ότι δεν θα επένθουν τα Καλάβρυτα και δεν θα υφίσταντο την τραγωδίαν , την οποίαν υπέστησαν , εάν Ελληνες δεν προέβαιναν εις την σφαγήν αιχμαλώτων Γερμανών στρατιωτών και εάν δεν προέβαινον εις πράξιν η οποία στιγματίζει αλλα δεν στιγματίζει , θα εστιγμάτιζε την Ελλάδα , εάν τους διαπράξαντες αυτήν εθεωρούσαμεν Έλληνας.

  Ιασων
  http://gianniotis.blogspot.gr/2012/05/blog-post_3160.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή