Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Οποία ξεφτίλα και καταισχύνη.! Την ώρα που η φτώχεια και η ανέχεια συνθλίβουν τους πολίτες, οι Έλληνες Δικαστές προσφεύγουν με έγγραφό τους στη Διεθνή Ένωση για την μείωση των αποδοχών τους.!

Η Πρόεδρος της ΕνΔΕ
Β. Θάνου Χριστοφίλου
 
16/7/2012
Association des Magistrats
Association of Greek Judges and Prosecutors
Tribunal of First Instance
10171 Athens Greece
e- mail: endikeis@otenet.gr Tel.0032108827380- Fax 0032108841529ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ.101.71 e- mail: endikeis@otenet.gr

Mr. Antonio Mura
Secretary-General of the
International Association of Judges
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour – 00193 Roma, Italy
Tel.: +39 06 6883 2213
Fax: +39 06 687 11 95
E-mail: secretariat@iaj-uim.org

Αθήνα, 12-7-2012


Κύριο Antonio Mura
Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών
Κύριε Γενικέ Γραμματέα , αγαπητέ Συνάδελφε ,...
Τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, που συμμετείχαν στη Σύνοδο του Άμστερνταμ , τον Μάϊο του 2012 , ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, ότι, σε εφαρμογή των μέτρων λιτότητας , που έχουν επιβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση , οι αποδοχές των ελλήνων Δικαστών έχουν μειωθεί σε ποσοστό 38% ποσοστό υψηλότερο από τις μειώσεις σε όλο το Δημόσιο Τομέα , που κυμαίνονται από 15-25% , με αποτέλεσμα οι καθαρές ( μετά τις κρατήσεις φόρων κ.λ.π. ) μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου να είναι 5.000 € των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αρεοπαγιτών) 4.500 € και των Δικαστών του πρώτου βαθμού από 2.300 έως 3.000 €. Τα ποσά αυτά είναι ίσως υψηλότερα από ορισμένων άλλων Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην όμως, και το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη . Σημειωτέον ότι οι αποδοχές των Ελλήνων Δικαστών διασφαλίζονται από το Σύνταγμα , το οποίο στο άρθρο 88 ορίζει ότι « οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους». Εν τούτοις , παρά την συνταγματική προστασία των αποδοχών μας και παρά τις ανωτέρω μεγάλες μειώσεις , η Τρόϊκα επιμένει και ζητά από την νέα Ελληνική Κυβέρνηση να εφαρμόσει το Μνημόνιο II , που είχε υπογράψει η προηγούμενη Κυβέρνηση και να επιβάλλει και άλλες, επί πλέον μειώσεις και στις αποδοχές των Δικαστών. Η Κυβέρνηση έχει προτείνει, αντί των μειώσεων, άλλα ισοδύναμα μέτρα και αναμένει την απάντηση της Τρόικας μέχρι την 23-7-2012.
Οι νέες αυτές μειώσεις είναι αντίθετες προς τα Διεθνή standards, αντίθετες προς την απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, της συνόδου της Κωνσταντινούπολης και επίσης , είναι αντίθετες προς το ελληνικό Σύνταγμα , αφού οι αποδοχές μας δεν θα είναι πλέον ανάλογες με το Λειτούργημά μας, και επίσης δεν θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των Δικαστών, ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Για τους λόγους αυτούς, σας παρακαλούμε να μας στηρίξετε στο αίτημά μας, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε άλλη περικοπή στις αποδοχές μας και αφού διαβιβασθεί το παρόν έγγραφο και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, να εκδοθεί ψήφισμα και να αποσταλεί από μέρους σας το ταχύτερο δυνατό σχετικό έγγραφο τόσο προς την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Αρεοπαγίτης
Υ.Σ. 1. Θα ήταν για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά εάν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Gerhard Reissner και ο Γεν. Γραμματέας κ. Antonio Mura είχαν την ευαρέσκεια να επισκεφθούν την Αθήνα, ώστε να υπάρξει και προσωπική ενημέρωσή τους. Αναμένουμε την απάντησή σας, ώστε να φροντίσουμε για τη φιλοξενία σας.
2. Επισυνάπτουμε στην παρούσα μας και σχετικά νομοθετικά κείμενα, από τα οποία προκύπτουν οι μειώσεις των αποδοχών μας, σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους.


To Mr. Antonio Mura
Secretary General of the International Association of Judges
Mr. Secretary General, dear Colleague,
The members of the Hellenic Delegation, who attended the meeting of Amsterdam, in May 2012, informed the European Association that in application of frugality measures, which are enforced from the Hellenic Government, the incomes of the Greek Judges are deducted per a percentage of 38%, a percentage which is higher than the reductions imposed at the whole Public Sector, which are fluctuating between 15 – 25%. The result is that the clear (after the deduction of taxes etc) monthly incomes of the President of the High Court equal 5.000 euros, of the Members of the High Court 4.500 euros and of the Judges of the first instance from 2.300 euros to 3.000 euros. Those sums maybe are higher than of those of the colleagues of some other Member States of the European Union, but the cost of living in Greece is of the highest in the Eurozone. It is noticed that the incomes of the Greek Judges are ensured from the Constitution, which in the art. 88 stipulates that “the incomes of the Judicial Officers are commensurate to their vocation.” Despite of this constitutional protection of our incomes and despite the above great deductions, Troika insists and requires from the Hellenic Government to implement the Memorandum II, which is undersigned from the previous government and to impose accessional deductions to the incomes of the Judges. The Greek Government has suggested, instead of deductions, other measures to be taken and an answer from the part of Troika is expected till 23 July 2012.
Those new deductions are violating the International Standards and are opposing the resolution of the International Association of Judges of Istanbul and, also, are contradictious to the Hellenic Constitution, as our incomes are no more commensurate to our vocation and do not ensure any more the decent way of living of the Judges, so that the independence of the Judiciary is put in danger. For those reasons, we are asking from you to support our request, for no further more deductions of our incomes. So after submitting this letter to the President of the European Association of Judges, we ask for a resolution to be send from your part, as soon as possible, to the Hellenic Government and to the competent organs of the European Union.
Thank you a priori
Best regards
The President
Vasiliki Thanou – Christofilou
Member of the High Court

PS. 1. It will be a great honour and pleasure for us, if the President of the European Association Mr. Gerhard Reissner and the Secretary General Mr. Antonio Mura had the gratification to visit Athens, in order to be informed personally. We are waiting for your answer, so as to take care of your hospitality.
2. We subjoin to this letter the legislative texts from which result the deductions of our incomes in regard to those of the public servants.

2 comments:

 1. και απο αυτούς τους δικαστές εμείς περιμένουμε να βάλουν τάξη στη χώρα. αυτοί μόνο την τσεπούλα τους κοιτάνε και καμια κονόμα κάτω από το τραπέζι. και όμως υπάρχουν μάκομη έλληνες που λένε έχω εμποστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. σκατά στα μούτρα σας μαλακες έλληνες. με τέτοιες μαλακίες παραμυθιάζεστε κάθε φορά και δεν έχετε καταλάβει ακόμη ότι η πιο σιχαμένη δημοσιουπαλληληκή μασονεία είναι η δικαστική. κάθε μέρα ακούνε για σκάνδαλα κι' αυτοί κάνουν αγωγές για περισσότερη κονόμα. καλέ λές φίλε ..οποία ξεφτιλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ .
  ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΗΔΙΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΟΛΛΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝΕ.
  ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή