Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Βάσει ...σχεδίου!

Ἐπαναλαμβάνουμε γιά πολλοστή φορά ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀνῆλθε στήν ἐξουσία ὄχι γιά νά κυβερνήσει τήν χώρα, ἀλλά γιά νά τήν καταλάβει. Ἡ διαφορά εἶναι μεγάλη. Κορυφαῖος ὑπουργός τῆς κυβερνήσεως, μᾶς ἐδήλωσε ὅτι «ἤλθαμε στήν ἐξουσία γιά νά παραμείνουμε σέ αὐτήν».Καί στό ἐρώτημα πῶς γίνεται αὐτή ἡ παραμονή, ἡ ἀπάντηση ἦταν ἕνα αἰνιγματικό χαμόγελο πού ἔλεγε πολλά…

Μέ βάση, λοιπόν, τήν παραδοχή αὐτή εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας καί ἡ κυβέρνησή του οὔτε διαπραγμάτευση εἶχαν σκοπό νά κάνουν, οὔτε συμφωνία νά ὑπογράψουν, οὔτε τήν οἰκονομία νά συνεφέρουν. Βασικές προτεραιότητες ἦσαν ἡ κατάληψη τῶν ἀρθρώσεων τῆς ἐξουσίας, ἡ ἐπικοινωνιακή ἐξαπάτηση τῶν πολλῶν καί ἡ ἐξόντωση τῶν ἰσχυρῶν ἁρμῶν τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας πρός ὄφελος διαπλεκόμενων ἐπιχειρηματιῶν πού στήριξαν τήν ἄνοδό τους στήν ἐξουσία.

Πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἐπιτεύξεως τοῦ στόχου αὐτοῦ καί μέ πρόθεση τήν ὑπονόμευση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐπιχείρησαν νά προσελκύσουν συμμάχους καί ἐκτός Εὐρώπης, ἀλλά τελικά σέ αὐτό τό παίγνιο δέχθηκαν νά συμπράξουν μόνον κάποιοι Ἀμερικανοί «ἀριστεροί» οἰκονομολόγοι – δύο ἀπό τούς ὁποίους εἶναι σύμβουλοι σέ ἐπενδυτικά ταμεῖα τά ὁποῖα ἀπό τόν περασμένο Μάρτιο «παίζουν» τήν πτώση τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀξιῶν Ἀθηνῶν (ΧΑΑ) καί ἰδιαιτέρως τῶν τραπεζῶν μας.

Ἐχθροί, ἐπίσης, τοῦ εὐρώ καί τῆς εὐρωζώνης, οἱ παραπάνω οἰκονομολόγοι στήριξαν ποικιλοτρόπως τίς θεατρικές παραστάσεις τοῦ Ἕλληνα ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καί στήν οὐσία ἐπιδιώκουν ἀκόμα καί σήμερα, γιά ποικίλους λόγους, νά ὑπονομεύσουν τό ἄγνωστο στήν Ἑλλάδα «Σχέδιο Γιουνκέρ», τό ὁποῖο φιλοδοξεῖ τό 2025 νά ὑπάρχει μία πολιτικά καί οἰκονομικά ἰσχυρή εὐρωζώνη.

Ἔτσι, ἐπί ἕνα πεντάμηνο, ἀντί ἡ κυβέρνηση νά ἀσχολεῖται μέ τά καυτά θέματα τῆς οἰκονομίας καί τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, στήν πράξη προετοίμαζε ψυχολογικά τόν κόσμο γιά κάτι πού θεωροῦσε ἀναπόφευκτο, ἤτοι τό δημοψήφισμα. Γι' αὐτό καί καλλιεργοῦσε τόν διχασμό Ἄλλωστε κυβερνητικά στελέχη οὐδέποτε ἀπέκρυψαν τήν βούλησή τους γιά διενέργεια δημοψηφίσματος, πού ὁδηγεῖ ἀκριβῶς σέ διχασμό. Τό σχέδιο λοιπόν εἶναι μακιαβελλικῆς ὑφῆς καί ξεπερασμένης λενινιστικῆς τακτικῆς, πλήν ὅμως ἐπιπόλαιο. Ἰδού πῶς ἔχουν τά πράγματα.

Ὅπως ὑπογραμμίσαμε, ἐπί ἕνα πεντάμηνο κάποιοι ὑπουργοί ἔδιναν κακόγουστες θεατρικές παραστάσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως στό ἐσωτερικό «πουλοῦσαν», σέ ἕναν λαό ἀποχαυνωμένο. Σέ κάποια φάση, ὡστόσο, μετά τήν συμφωνία τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου 2015, ἡ κυβέρνηση ἦταν ὑποχρεωμένη νά παρουσιάσει προτάσεις γιά τήν διαχείριση μιᾶς οἰκονομίας πού εἶχε ἤδη ὑποστεῖ νέα σοβαρή βλάβη καί ἄρα τό κόστος διαχειρίσεώς της εἶχε πάει σέ νέα ὕψη. Ἔτσι, μέ βάση τό σχέδιό της καί μέ παράπλευρο πλάνο αὐτό τοῦ καθηγητοῦ καί βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ –πού προβλέπει ἔξοδο ἀπό τήν εὐρωζώνη, υἱοθέτηση τῆς δραχμῆς καί προσωρινή ἀναστολή τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας, ἄν χρειαστεί– ἡ κυβέρνηση κατέθεσε πρός τούς θεσμούς πρόταση πού γνώριζε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θά ἀπορριφθεῖ. Γιατί; Διότι, μέ τήν πρότασή της κατά κύριο λόγο ἡ κυβέρνηση ἔβαζε στό στόχαστρο τόν ἰδιωτικό παραγωγικό ἱστό τῆς χώρας, τόν ὁποῖο καί θέλει νά διαλύσει ὥστε νά μπορέσει ἔτσι νά τόν ὑποκαταστήσει, στό πλαίσιο ἑνός εὐρύτερου μακιαβελλικοῦ σχεδίου συριζοποίησης τῆς οἰκονομίας – μέ περιθωριακούς συνεπιβάτες τήν ἐθνικολαϊκιστική ἀκροδεξιά.

Κατά τούς ἐγκεφάλους τοῦ σχεδίου αὐτοῦ, μία Ἑλλάδα πού θά υἱοθετήσει τό κουβανικό μοντέλο μέ εὐρωβαλκανικές παραλλαγές καί μέ νόμισμα τήν δραχμή, θά μπορεῖ νά ἐξασφαλίσει στό φαιοκόκκινο μέτωπο μακροημέρευση στήν ἐξουσία, δεδομένου ὅτι σέ κάποια φάση, ὅταν ἡ χώρα ἀποχωρήσει ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, στό μέτωπο αὐτό θά προσχωρήσει καί τό ΚΚΕ.

Οἱ ἐμπνευστές τοῦ σχεδίου αὐτοῦ ἐκτιμοῦν δέ ὅτι σέ μία γηράσκουσα Ἑλλάδα, ἕως τό 2025 τά πιό δυναμικά καί δημιουργικά στοιχεῖα της θά ἔχουν μεταναστεύσει – ὅπως θά συμβεῖ καί μέ μεγάλες ἐπιχειρήσεις της. Στήν χώρα θά ὑπάρχουν ἔτσι μόνον μικρομεσαῖες οἰκογενειακές ἐπιχειρήσεις, πού θά συντηροῦνται ἀπό τόν τουρισμό καί τήν περιορισμένη ἐσωτερική κατανάλωση, μέ τό εἰσαγωγικό ἐμπόριο νά βρίσκεται στά χέρια τοῦ κράτους. Στό τελευταῖο, ὅμως, μία νέα νομενκλατούρα θά συνεργάζεται μέ τούς σημερινούς χρηματοδότες τῆς ἐπιστροφῆς στήν δραχμή, πού εὐελπιστοῦν ὅτι θά συμμετέχουν καί σέ κρατικές ἑταιρεῖες.

Μέ ἁπλά λόγια, τήν ἐποχή τῆς ψηφιακῆς οἰκονομίας τῆς ἀναγωγῆς τῶν γνώσεων σέ κορυφαῖο συντελεστή προστιθέμενης ἀξίας καί τῆς παγκοσμιοποίησης, κάποιοι φιλοδοξοῦν νά πᾶνε τήν Ἑλλάδα χρόνια πίσω, ἔχοντας ἐπι κεφαλῆς τους ἕναν ἡγέτη μέ γερασμένο μυαλό σέ νεανικό κορμί. Ἐνῶ λοιπόν κλείνουν τά 15 πρῶτα ἔτη τοῦ 21ου αἰώνα, ἡ Ἑλλάδα, σχεδόν ἑκατό χρόνια μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή, βρίσκεται μπροστά σέ μιά νέα συντριβή. Μέ εὐθύνη (ὅπως θά μποροῦσε νά εἶχε συμβεῖ καί τό 1945) τῆς πιό πωρωμένης καί ὡς ἐκ τούτου ἀνεγκέφαλης νεοκομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς. Ἡ ὁποία, βεβαίως, λόγω βαθύτατης ἀγραμματοσύνης, πολύ δύσκολα θά μπορεῖ νά διαβάζει Ἱστορία. Καί, ὡς συνήθως, ἡ ἐξαπάτηση εἶναι πάντα τό μή ὁρατό ὅπλο της. 

Συμφωνοῦμε λοιπόν μέ τήν πρόεδρο τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ὅταν δηλώνει ὅτι στόν ἡρωισμό τῶν Ἑλλήνων ἐναπόκειται νά ποῦν ὄχι. Σέ αὐτούς πού ἀπεργάζονται τήν μετατροπή τῆς χώρας σέ βαλκανικοῦ τύπου φαιοκόκκινη μπανανία.

Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλος

1 σχόλια:

 1. Επιστολή - βόμβα έδωσε στη δημοσιότητα
  ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, σύμφωνα με την
  οποία είχε ήδη προειδοποιήσει με επιστολή
  του στις 19 Μαρτίου του 2015 τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για τις
  ολέθριες συνέπειες, τονίζοντας πως "έχει ήδη διαφανεί ότι η προεκλογική
  μας ρητορική, περιλαμβανομένου και του "προγράμματος της Θεσσαλονίκης",
  βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τη δυσάρεστη πραγματικότητα, την οποία
  υποχρεωνόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε". Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
  επισημαίνει ότι δεν έλαβε ποτέ κάποια απάντηση από τον
  Ελληνα πρωθυπουργό.

  Σιγά μην απαντούσε!

  Το σχέδιο Τσίπρα - ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει έξοδο από Ε.Ε. και Ευρώ.

  ΔΕΝ διαπρατεύτηκε ποτέ σοβαρά, δεν είχε κανένα σχέδιο.

  Απλά ροκάνιζε τον χρόνο και λίγο πριν την λήξη του προγράμματος, προκήρυξε το δημοψήφισμα.

  Με
  το "πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης" των 11,2 δισ., την κατάργηση της
  λιτότητας ( ξέρετε κάποιον οπαδό της λιτότητας; ) και των μνημονίων,

  του ΕΝΦΙΑ, το αφορολόγητο των 12.000 €, την "ρύθμιση των δανείων" ( γενική "σεισάχθεια" ) και τόσα άλλα.

  Ο ανεπάγγελτος Τσίπρας μας εξαπάτησε!

  Τώρα επιχειρεί το μεγαλύτερο του έγκλημα.

  Θα του το επιτρέψουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή