Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015

Σαράντα δραματικές ἡμέρες


H αὐριανη κυβέρνηση θά εἶναι αὐτή τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ τρίτου μνημονίουκαί οἱ εὐθύνες της ἀπέναντιστήν Ἱστορία εἶναι τεράστιες.

Για ἕναν ἁπλό λόγο: Ἐάν ἡ κυβέρνηση αὐτή, ὅπως ἐπισήμως μᾶς εἶπαν κορυφαῖοι κοινοτικοί πα-ράγοντες καί ἐκπρόσωποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, δέν ἐφαρμόσει κατά γράμμα αὐτά πού συμφωνήθηκαν τον περασμένο Ἰούλιο, ὁ δρόμος τῆς ἐξόδου ἀπό τήν εὐρωζώνη θά εἶναι ἀνοικτός καί τά σκυλιά δεμένα. Ὑπογραμμίζουμε δέ, με βάση ἐγκυρότατες πληροφορίες μας, ὅτι ὁ Γερμανός ὑπουργός Οἰκονομικῶν, κ. Β. Σώυμπλε, αὐτήτήν φορά εἶναι ἀποφασισμένος να μήν κά νει οὔτε βῆμα πίσω. Θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα πάσχει ἀπό ἀνίατη νόσο καί ἄρα, ὅσο γρηγορότερα ἀποχωρήσει ἀπό τήν εὐρωζώνη, τόσο τό καλύτερο γιά τήν Οἰκονομική καί Νομισματική Ἕνωση.

Στό πλαίσιο αὐτό, ὁ Γερμανός ὑπουργός εὔχεται νά ὑπάρξει στήν Ἑλλάδα μία κυβέρνηση μέ κύριο σῶμα της τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ἔτσι θα γίνει εὐκολότερη καί ταχύτερη εἴτε ἡ χρεωκοπία ἐντός εὐρωζώνης εἴτε ἡ προσωρινή –καί μᾶλλον ὁριστική– ἔξοδος ἀπό τήν ΟΝΕ. 

Ἐπισημαίνουμε, ἐπίσης, ὅτι αὐτές οἱ ὑποθέσεις καί ἐκτιμήσεις τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ εἶναι γνωστές καί στήν γαλλική πλευρά, μέ τήν Γαλλία γιά πρώτη φορά νά στέλνει πολιτικό καί ὄχι διπλωμάτη στήν θέση τοῦ πρέσβεως στήν Γαλλική Πρεσβεία στήν Ἀθήνα. 

Ἡ πραγματικότητα μᾶς λέει τά ἑξῆς: 

1. Μέσα στον Σεπτέμβριο ἀναμένεται το αἴτηματῆς νέας κυβερνήσεως γιά τήν ἔλευση στήν Ἀθήνα τῆς νέας ὁμάδος τεχνικῆς βοήθειας. Πρόκειται γιάτήν Ὁμάδα Δράσης, στήν ὁποία ἐπικεφαλῆς εἶναι ὁ Ὁλλανδός πρώην ΥΠΟΙΚ MaartenVerwey καί ἔχει ἤδη ὀργανώσει τά πεδία στήριξης τῆς κυβερνήσεως.

2. Τό ἀργότερο μέχρι τίς 5 Ὀκτωβρίου, οἱ ὑπουργοί Οἰκονομικῶν τῆς εὐρωζώνης περιμένουν ἀναφορά ἀπό τήν νέα κυβέρνηση ὡς πρός τήν πολιτική της, ἀλλά καί δύο πολύ κρίσιμα «πακέτα» τόν συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2015 καί το προσχέδιο προϋπολογισμοῦ 2016 πού πρέπει νά κατατεθοῦν τήν ἴδια μέρα στήν Βουλή, βάσει συμβατικῆς ὑποχρεώσεως. 

3. Στίς 15 Ὀκτωβρίου λήγει ἡ προθεσμία γιά τήν κατάθεση στήν Βουλή τοῦ Μακροπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικῆς Πολιτικῆς 2016-2019. Σέ αὐτό θά γίνουν οἱ ὅποιες «προσαρμογές» ζητήσουν οἱ ὑπουργοί τῆς εὐρωζώνης, μέ στόχο νά διασφαλίζεται δημοσιονομική προσαρμογή ὕψους 6,9 δισ. εὐρώ ἕως τό 2019 (θεωρητικά τό μνημόνιο λήγει τόν Αὔγουστο 2018). 

4. Στό δεύτερο δεκαπενθήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου ξεκινᾶ ἡ ἀξιολόγηση, πού εἶναι ἐξαιρετικά κρίσιμη καί τήν ὁποία ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας φαίνεται νά ξέχασε στήν προ εκλογική του ρητορική. Ἡ κατάθεση τοῦ Μακροπρόθεσμου, ἄν θεωρηθεῖ ἐπαρκής, μαζί μέ τήν ἐπίτευξη τῶν προαπαιτούμενων καί τῶν στόχων τοῦ μνημονίου, θά φέρει τήν ἐκκίνηση τῆς πρώτης καί ἐξαιρετικά κρίσιμης ἀξιολόγησης τοῦ Μνημονίου.

5. Ἡ ἀξιολόγηση αὐτή θά ὁδηγήσει, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ, στήν διαπραγμάτευση περί χρέους καί στήν κατανομή τῶν ὑπολοίπων δόσεων τοῦ πακέτου τῶν 85,5 δισ. εὐρώ. 

6. Ἕως τήν 30ή Ὀκτωβρίου θά πρέπει νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀποτίμηση τῶν κεφαλαιακῶν ἀναγκῶν καί νά προχωρή-σει ἡ διαδικασία ἀνακεφαλαιοποίησης μέ τήν λήψη δύσκολων ἀποφάσεων (π.χ. μέ τήν ἔλευση ἐπιτηρητῶν τοῦ ESMστάΔΣτῶν τραπεζῶν),ὥστε νά μήν χαθεῖ τό δικαίωμα τῆς χρήσης τῆς Ὁδηγίας πού προβλέπει bail in καί τίθεται πανευρωπαϊκά σέ ἰσχύ ἀπό 1/1/2016.

Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλος / Εφημ. Εστία 21/09 2015
Για την αντιγραφή: Ιάσων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου